792. Verbetering Merwededijk fase I en II

Het voornemen is de verbetering van de dijkvakken Merwededijk fase I en II van de linkeroever van de Boven-Merwede (tussen Sleeuwijk en Woudrichem)    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
05-06-1996 Datum kennisgeving
05-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
14-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
01-08-1997 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
01-08-1997 Kennisgeving MER
01-08-1997 Ter inzage legging MER
24-10-1997 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Als hoofdpunt van het richtlijnenadvies adviseerde de Commissie om een profielvariant te ontwikkelen waarbij het bestaande ruimtebeslag als uitgangspunt zou worden genomen. Daarbij zou gedacht kunnen worden aan een getailleerde kruin en/of het behoud van het huidige binnentalud. 

Met uitzondering van enkele details zijn de aanbevelingen van de Commissie in de richtlijnen overgenomen.

De Commissie was bij de toetsing van oordeel dat het MER voldoende informatie bood voor de besluitvorming. Zij sprak met name waardering uit voor de wijze waarop aandacht is besteed aan maatregelen gericht op het behoud en de ontwikkeling van natuurwaarden op de taluds.

Het voornemen zoals beschreven in het MER is in het besluit overgenomen, behoudens enkele aanpassingen van opritten.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dick Hamhuis
drs. Jacques Leemans
ir. Dico van Ooijen
drs. Lammert Prins

Voorzitter: Lammers
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
hoogheemraadschap Alm en Biesbosch

Bevoegd gezag
Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018