790. Rondwegen Sluis en Aardenburg

Het demonstratieproject Naar een duurzaam veilig wegennet in West-Zeeuwsch-Vlaanderen van het ministerie van Verkeer en Waterstaat is onder meer gericht op de aanleg van Rondwegen voor snelverkeer bij Aardenburg en Sluis. Hiermee wordt beoogd de verkeersveiligheid en de leefbaarheid in de kernen van deze steden te verbeteren en om in het belang van de verkeersveiligheid bij te dragen aan het beoogde patroon van zogeheten stroom-, gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen. In Aardenburg gaat het vooral om het doorgaand verkeer vanuit België naar de Zeeuws-Vlaamse kust en om vrachtverkeer op de relatie (Holland) Zeeland – Westelijk België, Frankrijk en Engeland. In Sluis geeft het doorgaande verkeer vanuit België naar de Zeeuws-Vlaamse kust problemen in combinatie met het intensieve bestemmingsverkeer naar en van deze zeer druk bezochte stad.     

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-06-1996 Datum kennisgeving
10-06-1996 Ter inzage legging van de informatie
28-08-1996 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
23-11-1998 Kennisgeving MER
23-11-1998 Ter inzage legging MER
Toetsing a
14-09-1999 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 791. 

 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
ir. Jan Termorshuizen

Voorzitter: ir. Maarten van Dis
Werkgroepsecretaris: Rik Herngreen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zeeland

Bevoegd gezag
Sluis-Aardenburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
002 Vrijwillige m.e.r.

Bijgewerkt op: 01 feb 2019