759. Herinrichting Winterswijk-Oost

De activiteit omvat het herinrichten van het gebied Winterswijk-Oost (7000 hectare).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-03-1996 Datum kennisgeving
13-03-1996 Ter inzage legging van de informatie
13-05-1996 Advies uitgebracht
richtlijnadvies Herinrichting Winterswijk-Oost

Opmerkingen bij de advisering

Bij navraag in 1998 meldde het bevoegd gezag dat het MER pas in 2000 verwacht wordt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Jan Baaijens
drs. Marinus Kooiman
ing. Teenstra

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: dr. Nicole van Buren

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C09.0 tot 1-4-2011: (Her)inrichting landelijk gebied met functiewijziging >= 250ha

Bijgewerkt op: 31 aug 2007