647. Verbetering IJsselbandijk dijkvak Rijksweg 12-Lathum

Het polderdistrict Rijn en IJssel wil het dijkvak Rijksweg 12 − Lathum een verbeteren. Het traject is gelegen in de gemeenten Duiven, Westervoort en Angerlo.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1994 Datum kennisgeving
17-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
12-01-1995 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Dit dijkvak is tijdens de hoge waterstanden in 1993 en 1994 risicovol gebleken. Het valt onder de Deltawet Grote Rivieren. De m.e.r.-procedure is gestaakt. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
dr. Hans Renes
prof. dr. Karl├Ę Sykora

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018