645. Verbetering Rijnbandijk dijkvak Kandia - Loo - Schans

De activiteit bestaat uit het verbeteren van de dijk voor het dijkvak Kandia – Loo – Schans van dijkpaal 128 tot 166.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
10-11-1994 Datum kennisgeving
10-11-1994 Ter inzage legging van de informatie
12-01-1995 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
14-02-1996 Kennisgeving MER
14-02-1996 Ter inzage legging MER
29-03-1996 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van oordeel dat het MER voldoende informatie verschafte voor besluitvorming over het dijkverbeteringsplan. Op een aantal onderdelen achtte de Commissie een nadere motivering van de gemaakte keuzen gewenst. Daarnaast deed de Commissie aanbevelingen om op onderdelen een betere landschappelijke inpassing te overwegen, om archeologisch onderzoek bij Het Loo in te stellen en om een natuurtechnisch beheer ter behoud en ontwikkeling van de stroomdalvegetatie te overwegen.  

Ten slotte stelde de Commissie dat niet uit het MER te halen was waarom een voormalig defensiekunstwerk, een betonnen inlaatwerk van de voormalige IJssellinie, zou worden verwijderd. Vandaar dat de Commissie met instemming kennis nam van de vrijwillige aanvulling waarin bekeken is hoe het defensiekunstwerk kan worden behouden.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
ir. Lodewijk van Nieuwenhuijze
dr. Hans Renes
prof. dr. Karl├Ę Sykora

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Michiel Ruis

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Polderdistrict Rijn en IJssel

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C12.2 tot 1-4-2011: Zee-, delta- of rivierdijk >= 5km, 250m3 profiel: wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 31 aug 2007