604. GFT-bewerkingsinrichting Koningspleij-Noord

Voor de bewerking van GFT-afval en groenafval wordt een installatie met een capaciteit van 90.000 ton per jaar volgens het PACOM-procédé gepland.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
14-04-1994 Datum kennisgeving
14-04-1994 Ter inzage legging van de informatie
06-06-1994 Advies uitgebracht
Toetsing
19-04-1995 Kennisgeving MER
19-04-1995 Ter inzage legging MER
Toetsing a
24-10-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
26-06-1997 Kennisgeving MER
26-06-1997 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Tijdens de toetsing heeft de Commissie aan het bevoegde gezag kenbaar gemaakt dat het MER op de onderdelen geur en geluid essentiële tekortkomingen bevat. In een aanvulling op het MER zijn nieuwe berekeningen voor geuremissie uitgevoerd op basis van actuele gemeten waarden bij een reeds functionerende PACOM-installatie te Lelystad. In de aanvulling is tevens nadere informatie gegeven over gehanteerde bronsterkten voor vrachtwagens, de beladingsgraad van vrachtwagens en is ingegaan op de cumulatieve geluidbelasting van toekomstige activiteiten op het industrieterrein en de hiervoor resterende geluidsruimte. 

De Commissie concludeerde dat het MER met de aanvulling voldoende informatie bood voor de besluitvorming en adviseerde de aanvulling ter inzage te leggen bij het besluit. Vanwege de resterende onzekerheden over de feitelijke geuremissies adviseerde zij de geuremissie als onderdeel van het evaluatieprogramma te monitoren. Daarnaast bevat het advies op enkele punten van inrichting en bedrijfsvoering aanbevelingen voor de besluitvorming.

De provincie heeft in juli 1996 besloten een vergunning te weigeren uit oogpunt van doelmatigheid en continuïteit van de verwijdering.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Lierop
ing. Cees Roos

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heidemij Realisatie BV

Bevoegd gezag
Gelderland
Zuiveringsschap Oostelijk Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018