591. Parallelle vijfde baan op de luchthaven Schiphol

Ten einde verdere groei van het luchtvaartverkeer op Schiphol mogelijk te maken en om de milieubelasting te beheersen (overeenkomstig de dubbele doelstelling neergelegd in de PKB Schiphol en Omgeving van 1995, zie project 334) is aanleg en gebruik van een vijfde baan parallel aan de Zwanenburgbaan (5P) op de Luchthaven Schiphol voorzien.       

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-01-1994 Datum kennisgeving
13-01-1994 Ter inzage legging van de informatie
06-06-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
22-08-1995 Kennisgeving MER
22-08-1995 Ter inzage legging MER
24-08-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
20-12-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Zie project 405. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Agema
dr. ir. Boone
Pieter de Bruijne
ir. Wil van Duijvenbooden
dr. Ettema
ir. Bas de Koning
ir. Meijer
dr. Heiko Nieboer
prof. dr. Paul Nijkamp
ir. Kuindert van der Spek
dr. Frans Tonnaer
prof. ir. drs. Han Vrijling

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
N.V. Luchthaven Schiphol

Bevoegd gezag
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C06.2 tot 1-4-2011: Wijziging in inrichting of intensivering gebruik luchtvaartterrein (voor Schiphol inclusief luchtverkeerswegen)

Bijgewerkt op: 10 jul 2018