565. Warmte/krachtcentrale van Elsta te Terneuzen

Elsta B.V., een joint venture van Destec Energy Inc., DeltaN (N.V. Delta Nutsbedrijven) en PNEM (N.V. Provinciale Noord-Brabantse energiemaatschappij), heeft het voornemen om op het industrieterrein 'Terneuzen-West' een warmtekrachtcentrale (WKC) te bouwen en te exploiteren. Met deze WKC zal zowel stoom als elektriciteit worden geproduceerd. Stoom en een deel van de geproduceerde elektriciteit zullen worden afgenomen door de chemische fabrieken van DOW Benelux N.V. Van de geproduceerde elektriciteit zal het merendeel door DeltaN en PNEM worden afgenomen ten behoeve van de voorziening in de elektriciteitsbehoefte in hun verzorgingsgebieden.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
17-11-1993 Datum kennisgeving
17-11-1993 Ter inzage legging van de informatie
14-01-1994 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
27-06-1994 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
07-07-1994 Kennisgeving MER
07-07-1994 Ter inzage legging MER
15-09-1994 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Advies over de Opzet Onderzoeksprogramma FLYLAND (versie 0.5) voor een luchthaven in zee 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Davidse
ing. Albert Dragt
drs. Nico de Rooij

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: ir. Ineke Steinhauer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Elsta b.v. (voorheen COGEN j.v. i.o.)

Bevoegd gezag
Zeeland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007