548. Woningbouw Kloosterveen te Assen

De gemeente Assen wil in het gebied ten westen van Assen, in Kloosterveen, woningen laten bouwen. Dat plan is sinds het verschijnen van de startnotitie gewijzigd: uiteindelijk ging het om een eerste fase van 3.500 woningen en een tweede fase van nog eens 1.250 à 2.500 woningen (met een maximum van totaal 6000).   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
23-09-1993 Datum kennisgeving
23-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
24-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
07-02-1996 Kennisgeving MER
07-02-1996 Ter inzage legging MER
12-04-1996 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie concludeerde dat het MER op hoofdlijnen voldoende informatie bevatte om het besluit te nemen tot het bouwen van 3.500 woningen in Kloosterveen volgens de situering van het alternatief Asserwijk. Vervolgens kwam de Commissie tot de conclusie dat er nog onvoldoende informatie was om het milieubelang mee te wegen over de besluitvorming voor het bouwen van woningen in de tweede fase: een uitbreiding met 1250 à 2.500 woningen. De Commissie vond dat voor deze fase aanvullende informatie moest komen over de precieze woningbehoefte, de geohydrologische invloed van het bouwen op de nabijgelegen natuurgebieden Norger Petgaten, Fochterloërveen en de verkeersgroei. Bij het besluit is de gemeente niet ingegaan op het advies van de Commissie. 

 

In februari 2003 werd overigens het bestemmingsplan Kloosterveen-II vastgesteld, waarin is aangegeven hoe de woonwijk ten noorden en ten westen van de eerste bebouwing van Kloosterveen zal worden uitgebreid.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Aat Barendregt
ir. Gerard Jan Hellinga
dr. van Oort
ing. Gerard van der Sterre, M.Sc.

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: drs. Vivienne Tersteeg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Assen

Bevoegd gezag
Assen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 31 aug 2007