546. Grootschalige windenergieopwekking Friesland (Windstreek)

Fryslân wil in het streekplan een ruimtelijke reservering treffen voor locaties voor grootschalige windenergieopwekking, om in het jaar 2000 een vermogen van 200 MW te kunnen realiseren.    

Procedure en adviezen

Richtlijnen
21-09-1993 Datum kennisgeving
21-09-1993 Ter inzage legging van de informatie
19-11-1993 Advies uitgebracht
Toetsing
01-12-1994 Kennisgeving MER
01-12-1994 Ter inzage legging MER
14-03-1995 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

geen 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Grol
ir. Lon Schöne
ing. Rob Vogel
ir. de Vries

Voorzitter: ir. Peter van Duursen
Werkgroepsecretaris: dr. Arend Kolhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Fryslan

Bevoegd gezag
Fryslan

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D22.2 tot 1-4-2011: Windenergieopwekking >= 10megawatt per jaar of >= 10 molens

Bijgewerkt op: 10 jul 2018