429. Warmtekrachtcentrale Nijmegen

De EPON heeft het voornemen een warmtekrachtcentrale te realiseren op het terrein van de Centrale Gelderland te Nijmegen. De capaciteit zal 250-350 MW elektrisch en 120 à 180 MWthermisch bedragen; daarnaast zal een hulpketel met een vermogen van circa 120 MWthermisch worden gerealiseerd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
27-05-1992 Datum kennisgeving
27-05-1992 Ter inzage legging van de informatie
21-07-1992 Advies uitgebracht
Toetsing
16-02-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-03-1993 Kennisgeving MER
03-03-1993 Ter inzage legging MER
05-05-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie constateert in haar toetsingsadvies dat de problematiek van de warmteafzet in het MER slechts beknopt aan bod komt. Naar het oordeel van de Commissie zijn de afzetmogelijkheden van warmte, in verband met het rendement van de installatie, zeer nauw verbonden met de doelstelling van de voorgenomen activiteit. Geadviseerd is dit element bij de verdere besluitvorming nadrukkelijk mee te nemen. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. van Lierop
prof. dr. Bert Lijklema
ir. Wim Vervetjes

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
EPON

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.1 tot 1-4-2011: Oprichting energiecentrale (geen kerncentrale) >= 300megawatt per jaar

Bijgewerkt op: 31 aug 2007