413. Composteerinrichting PROAV Rotterdam

De initiatiefnemers hebben het voornemen aan de Elbeweg te Rotterdam een composteerinrichting op te richten met een capaciteit van ten minste 70.000 ton per jaar. Het betreft een tijdelijke installatie (tot 1996) voor het composteren van groente-, fruit- en tuinafval om de periode te overbruggen totdat voldoende structurele composteercapaciteit in de provincie Zuid-Holland beschikbaar is.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
26-03-1992 Datum kennisgeving
26-03-1992 Ter inzage legging van de informatie
19-05-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
28-04-1993 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
28-04-1993 Kennisgeving MER
28-04-1993 Ter inzage legging MER
Toetsingsadvies
Toetsing a
02-02-1994 Toetsingsadvies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

De Commissie was van mening dat in het MER dat 28 april 1993 ter inzage is gelegd op bepaalde punten nog essentiële informatie ontbrak. Dit betrof met name de onderbouwing van het gekozen type 'tunnelcompostering', een zeer algemeen gehouden procesbeschrijving, een onvoldoende onderbouwing van de procesparameters en een onvoldoende effectbeschrijving (met name het onderdeel geur). 

Omdat naar aanleiding van het MER tijdens de inspraakfase geen reacties van insprekers zijn ontvangen, is bij de aanvulling afgezien van het bieden van de mogelijkheid tot inspraak. Het Aanvullend MER zou ter inzage worden gelegd en worden gepubliceerd gelijk met de ontwerp-vergunningen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Cees van Maanen
dr. ir. Zeeman

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVA B.V.
PROAV B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Zuiveringschap Hollandse Eilanden en Waarden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018