397. Grootschalige mestverwerking op 'Roelofshoeve' te Duiven

Het betreft de oprichting van een mestverwerkingsinrichting op het te ontwikkelen bedrijventerrein Roelofshoeve te Duiven, met een verwerkingscapaciteit van maximaal 500.000 ton varkensmest en mestslib per jaar. De eerste fase omvat een capaciteit van 180.000 ton.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
13-03-1992 Datum kennisgeving
13-03-1992 Ter inzage legging van de informatie
22-05-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
08-04-1993 Kennisgeving MER
08-04-1993 Ter inzage legging MER
09-06-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Best
dr. Heiko Nieboer
ir. in 't Veld

Voorzitter: prof. dr. ir. Dick de Zeeuw
Werkgroepsecretaris: mr. Rolf-Jan Sielcken

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Mestverwerking Midden-Oost Nederland b.v.
N.V. Provinciale Gelderse Elektriciteitsmaatschappij PGEM

Bevoegd gezag
Gelderland
Rijkswaterstaat
Zuiveringschap Oostelijk Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D00.2 mestverwerking, m.e.r.-plichtig destijds (1987-1999)
D18.2 tot 1-4-2011: Dierlijke, organische meststoffen, GFT, groenafval: verwerken of vernietigen >=100ton per dag

Bijgewerkt op: 10 jul 2018