391. Woningbouw Stadshagen (Zwolle)

De gemeente wil circa 8.500 woningen met de daarmee samenhangende infrastructuur (laten) bouwen.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
11-12-1991 Datum kennisgeving
11-12-1991 Ter inzage legging van de informatie
16-03-1992 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
24-02-1995 Kennisgeving MER
24-02-1995 Ter inzage legging MER
31-03-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
02-05-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Het MER was het resultaat van een langdurig onderzoeks- en besluitvormingsproces. Het onderscheidt zich van andere milieueffectrapporten voor woningbouwlocaties doordat het zowel op inrichtings- als op locatieniveau analyses bevat. 

In het toetsingsadvies wijst de Commissie erop dat aansluitend op het plangebied Stadshagen nog 1.500 woningen zullen worden gebouwd. De milieugevolgen van deze uitgroei van Stadshagen zijn in het MER niet behandeld. De Commissie vraagt voor dit punt bij de verdere besluitvorming aandacht.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
prof. mr. dr. Ernst ten Heuvelhof
drs. Jaap Mulder
ir. Vermeijden

Voorzitter: ing. Emile Mastenbroek
Werkgroepsecretaris: Jurrie Oosterhof

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle

Bevoegd gezag
Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C11.1 tot 1-4-2011: Bouw >= 4000 woningen binnen, of >= 2000 woningen buiten bebouwde kom

Bijgewerkt op: 10 jul 2018