39. Ad-hoc Werkgroep evaluerend ontwerpen Woningbouwlocatie IJburg (Amsterdam)

Procedure en adviezen

Richtlijnen
06-02-2002 Datum kennisgeving
06-02-2002 Ter inzage legging van de informatie
11-03-2002 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies 1
Toetsingsadvies 2
Toetsingsadvies 3
Toetsingsadvies 4
Toetsingsadvies 5
Richtlijnen a
25-11-2002 Advies uitgebracht

Opmerkingen bij de advisering

Omdat de inschakeling van de Commissie voor de m.e.r. gevraagd wordt voor de vrijwillige toetsing van documenten die niet zijn opgesteld in het kader van een m.e.r.-procedure maar die eigenlijk aanhaken bij het voortschrijdende planvormingsproces nadat de diverse m.e.r.-plichtige besluiten over de aanleg van IJburg genomen zullen zijn, was formele instemming van de Ministers van VROM en LNV nodig. Het verzoek daartoe werd door de gemeente Amsterdam gemaakt op 10 april 1996. De instemming van de Ministers werd gegeven per brief van 25 april 1996.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
ir. Henk Buijtenhek
Rik Herngreen
drs. Jan Hoogendoorn
dr. Heiko Nieboer
ir. Jan Termorshuizen
drs. Rienk van der Werff

Voorzitter: drs. Leni van Rijn-Vellekoop
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
gemeente Amsterdam

Bevoegd gezag
gemeente Amsterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
009.2 Ad-hoc werkgroep

Bijgewerkt op: 10 jul 2018