3838. MIRT-verkenning OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer

Om het spoortraject in de Schipholtunnel te ontlasten in de toekomst is er een onderzoek gestart naar een aanvullende openbaarvervoer-oplossing tusen Amsterdam en Hoofddorp, langs Schiphol. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer en de provincie Noord-Hollandwerken hiervoor samen aan de Verkenning Openbaar Vervoerverbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (OVAH). Zowel een snelle busverbinding, een extra Schiphol spoortunnel als het doortrekken van de Noord/Zuidlijn (metro) zijn onderdeel van het onderzoek. De milieueffecten worden onderzocht in milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie gevraagd advies te geven over het op te stellen milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
14-03-2024 Adviesaanvraag bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Sander Buitelaar
drs. Roeland van Kerkhoff
prof.dr. Henk Meurs
ir. Bert Sman

Voorzitter: mr. drs. Peter Glas
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Projectorganisatie OV-verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer (PO OVAH)

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Provincie Noord-Holland
Gemeente Amsterdam
Gemeente Haarlemmermeer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
J3 Tramrails, boven- en ondergrondse spoorwegen, zweefspoor en gelijksoortige bijzondere constructies

Bijgewerkt op: 13 mei 2024