3795. CID Den Haag, ontwikkeling Escher Gardens

Escher Gardens is een stedelijk ontwikkelingsproject van twee woontorens van 165 en 156 meter hoog, met in totaal zo’n 1.250 woningen. De torens zijn verbonden door een tussengebouw van ongeveer 25 meter hoog met onder andere kantoren, horeca en winkels. Voor het besluit over dit project is een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
03-11-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2024 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
03-06-2024 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De Commissie toetst op dit moment de aanvulling op het milieueffectrapport.

Toetsingsadvies
De Commissie adviseert om een monitoringprogramma voor Escher Gardens op te zetten dat de milieueffecten goed volgt. Escher Gardens is een van de projecten in het Central Innovation District. Hiervoor is een structuurvisie vastgesteld. Omdat er behalve Escher Gardens nog andere grootschalige bouwprojecten zijn, is het belangrijk in beeld te houden hoe de milieueffecten hiervan ‘optellen’ en of deze samen niet leiden tot een te hoge milieudruk. De Commissie adviseert de gemeente Den Haag om regie te nemen en een monitoringsysteem te ontwikkelen voor het hele CID gebied. De gemeente kan zo de vinger aan de pols houden en op tijd de juiste maatregelen nemen om de milieudruk te verminderen. De Commissie adviseerde dit ook al in andere deelprojecten.
Het milieueffectrapport bevat verder nog onvoldoende informatie over mobiliteitseffecten. Het studiegebied is te beperkt waardoor de milieueffecten van het verkeer onderschat zijn. Ook ontbreekt nog informatie over bijvoorbeeld de gevolgen van Escher Gardens voor de kwaliteit van de leefomgeving, de geluidbelasting, circulariteit en over hoe de energievoorziening zal plaatsvinden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Johan Janse
drs. Benno Schepers
dr. Fred Woudenberg

Voorzitter: drs. Simone Filippini
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Redevco

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 17 jun 2024