3737. Duurzame Polder (tussen Den Bosch en Oss)

Oss en ’s-Hertogenbosch willen een windturbinepark mogelijk maken in de Geffense, Lithse en Rosmalense polders tussen beide gemeenten: de Duurzame Polder. Ook mogelijkheden voor wonen, gezondheid, landbouw, natuur, water, bodem, klimaatadaptatie, cultuurhistorie en recreatie in de polder worden onderzocht. Voordat beide gemeenteraden hierover besluiten, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
20-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het tussentijdse milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Martin Poot
ir. Femke Visser

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Oss

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 11 mei 2023