3737. Duurzame Polder (tussen 's-Hertogenbosch en Oss)

De gemeenten ‘s-Hertogenbosch en Oss willen in de ‘Duurzame polder’ (tussen beide steden in) een windturbinepark mogelijk maken. Daarnaast zijn er voor het gebied tussen beide stadsranden andere opgaven, zoals voor waterkwaliteit, landbouw, biodiversiteit en recreatie. Een voorkeursvariant voor de inrichting van de polder met windturbines wordt later vastgelegd in een intergemeentelijk ‘programma’ onder de Omgevingswet. Voordat de beide gemeenten hierover besluiten worden nu eerst opties voor de plaatsing van de windturbines onderzocht. Hierbij vindt participatie plaats.

Procedure en adviezen

Tussentijdse toetsing
20-03-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-07-2023 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De gemeenten hebben aan de Commissie tussentijds gevraagd welk milieuonderzoek nog nodig is voor het intergemeentelijk programma. In de Duurzame polder is sprake van grootschalig agrarisch natuurbeheer (weide- en watervogels). Daarnaast is een deel van de polder aangewezen als Natuurnetwerk Brabant (NNB). Boven de polder liggen laagvliegroutes van Defensie. In haar advies vraagt de Commissie beperkingen vanuit natuur en luchtvaart nu al zoveel als mogelijk mee te nemen, en ontwerpen voor plaatsingsgebieden voor windturbines hierop aan te passen waar nodig. Dat vergroot de kans op een programma dat goed met de beschermde natuur omgaat en ook juridisch uitvoerbaar is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Martin Poot
ir. Femke Visser

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: Secretaris nog niet bekend

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente 's-Hertogenbosch
Gemeente Oss

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark >=20 windturbines

Bijgewerkt op: 13 feb 2024