3711. Waterstofnetwerk Noord-Nederland Noord

Aanleg van een waterstofnetwerk om huidige en toekomstige producenten en afnemers van waterstof met elkaar te verbinden in de regio noordoost-Groningen, met de rest van Nederland en met het buitenland. Hiertoe worden zowel bestaande (aardgas)leidingen hergebruikt en geschikt gemaakt voor het transport van waterstof, als nieuwe leidingen aangelegd. 

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-12-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
08-09-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.
 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Theo Fens
drs. Allard van Leerdam
dr. Heleen van Londen
Sjoerd Post

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hynetwork Services

Bevoegd gezag
De minister voor Klimaat en Energie
De minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D08.1 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van gas , olie of CO2-stromen ten behoeve van geologische opslag of de wijziging of uitbreiding van een buisleiding voor het transport van chemicali├źn in gevoelig gebied ingeval transport aardgas >= 5km of ingeval transport van olie, CO2-stromen of gas, niet zijnde aardgas, >=1 km
D15.2 2018: aanleg, wijziging, of uibreiding van werken voor onttrekken of kunstmatig aanvullen van grondwater >=1,5 milj m3 pj

Bijgewerkt op: 30 aug 2023