3700. Hoogspanningsstation omgeving Sloegebied

TenneT TSO B.V. wil een hoogspanningsstation in de omgeving van het Sloegebied bij Vlissingen bouwen. De installatie is nodig om bijvoorbeeld de energie van windparken op zee en andere toekomstige initiatieven aan te kunnen sluiten op het elektriciteitsnet. Ook is meer capaciteit nodig voor verschillende verduurzamingsprojecten. Voordat de minister besluit over de locatie en inrichting van het terrein, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
08-11-2022 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
14-03-2023 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
Op verschillende momenten in het proces worden keuzes gemaakt. Eerst over de locatie, daarna over de inrichting van het terrein. Wees transparant over wanneer welke keuzes worden gemaakt en hoe dit gebeurt en welke milieu-informatie daaraan ten grondslag ligt, schrijft de Commissie in haar advies. Werk daarnaast maatregelen uit om het terrein zo goed mogelijk in te richten met zo min mogelijk negatieve milieugevolgen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ing. Robert van Bommel
dr. Theo Fens

Voorzitter: drs. Liesbeth van Tongeren
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TenneT TSO

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zeeland


Categorie├źn Bijlage V Omgevingsbesluit

Code Omschrijving
001 Project-MER
J8 Hoogspanningsleidingen

Bijgewerkt op: 14 mrt 2023