3695. Eurocircuit Valkenswaard

De gemeenten Valkenswaard en Bergeijk willen de activiteiten op het Eurocircuit vastleggen in nieuwe bestemmingsplannen. Het gaat om de activiteiten motor-, rally- en fietscross, hondentraining en 'outdoor'-activiteiten. Voordat de gemeenteraden van de gemeente Valkenswaard en van Bergeijk over de plannen besluiten, zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-10-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-05-2023 Ter inzage legging MER

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tanja Bremer
drs. Reinoud Kleijberg
ing. Ben Peters

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: dr. Patrick Patiwael

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Valkenswaard

Bevoegd gezag
Gemeente Valkenswaard
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D43 2018: De aanleg, wijziging of uitbreiding van permanente race- en testbanen voor gemotoriseerde voertuigen als >= 8 uur p/w openstelling of een oppervlakte van >= 5 ha

Bijgewerkt op: 25 mei 2023