3655. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met aardgaswinning in het Waddenzeegebied volgens het ‘hand aan de kraan’-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar teruggebracht wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in of rondom de Waddenzee. Om dit te controleren voert de NAM een uitgebreid monitoringsprogramma uit. De resultaten daarvan worden jaarlijks gerapporteerd. De minister van Economische Zaken en Klimaat heeft de Auditcommissie gevraagd om de rapportage over 2021 te toetsen.

Procedure en adviezen

Advisering Auditcommissie over monitoringsjaar 2021
07-04-2022 Adviesaanvraag

Opmerkingen bij de advisering

Advisering Auditcommissie 2022
De Auditcommissie werkt aan haar advies over het monitoringsjaar 2021.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Jan van Dalfsen
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Allard van Leerdam
prof. dr. ir. Alfred Stein
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 17 mei 2022