3651. Omgevingsvisie gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk stelt een omgevingsvisie op, een integrale visie voor fysieke leefomgeving voor de periode tot 2040. In de omgevingsvisie worden strategische keuzes gemaakt voor onder andere woningbouw, verkeer en vervoer en de inrichting van het landelijk gebied. Voor het besluit hierover is een milieueffectrapport (MER) opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
22-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Diederik Bel
ir. Tilly Fast
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Annemie Burger
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijkerk

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 22 apr 2022