3643. CID Den Haag, The Grace

Het bedrijf SW Laakveld wil aan de Rijswijkse weg ‘The Grace’ bouwen, twee woontorens van 155 en 182 meter hoogte. In de torens komen 1.400 appartementen en er is ruimte beschikbaar voor diverse voorzieningen. Voordat het College van burgemeester en wethouders van Den Haag besluit over de omgevingsvergunning voor dit plan, zijn de milieugevolgen ervan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
07-03-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
01-06-2022 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
The Grace is een van de vele nieuwbouwprojecten binnen het Central Innovation District. Kijk daarom goed of dit project past in het totale plan. Gebruik een methode om na te gaan welke milieueffecten ook optreden en of deze blijven passen binnen de oorspronkelijke milieuruimte, is het advies van de Commissie.
Daarnaast adviseert zij om ook de windhinder op de voetgangers- en fietsersbrug over de Haagse Trekvliet te berekenen en te kijken naar maatregelen om geluidhinder voor nieuwe bewoners te verminderen. 
Ten slotte is het advies om de energiebehoefte van The Grace te berekenen en te kijken of er voldoende energie geleverd kan worden aan de The Grace en aan de naastgelegen wijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
ing. Suzanne Dijs
prof. dr. ir. Rob van der Heijden
dr. Jurgen van der Heijden

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
SW Laakveld (Included City Development)

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 01 jun 2022