364. Draaitrommeloven (DTO)-10 bij AVR Chemie te Rotterdam-Botlek

AVR-Chemie CV is voornemens om haar capaciteit voor de verwerking van chemisch afval uit te breiden door de bouw van een nieuwe draaitrommeloven (DTO-10). De DTO-10 wordt gebouwd met een capaciteit van ca. 52.000 ton per jaar voor de verwerking van chemisch en bijzonder chemisch afval. Bij AVR-Chemie zijn al twee draaitrommelovens in bedrijf (DTO-7 en DTO-8) en is een derde oven in aanbouw (DTO-9). De DTO-10 zal volgens dezelfde opzet als de DTO-8 en de DTO-9 worden gebouwd.   

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-05-1991 Datum kennisgeving
16-05-1991 Ter inzage legging van de informatie
16-07-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
29-10-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-10-1992 Kennisgeving MER
29-10-1992 Ter inzage legging MER
13-01-1993 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. ir. Frank van den Aarsen
ir. Jan Willem Assink
dr. Heiko Nieboer
ir. Ponsen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: drs. René Klerks

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
AVR Chemie c.v. te Rotterdam

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat
Ministerie van Volkhv., R.O. en Milieubeheer

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D18.3 tot 1-4-2011: Wijzigen van inrichting voor diverse afvalstoffen

Bijgewerkt op: 31 aug 2007