3620. Energielandschap Rijnenburg en Reijerscop, gemeente Utrecht

De Commissie voor de milieueffectrapportage adviseert om in het milieueffectrapport voor het tijdelijk energielandschap Rijnenburg en Reijerscop vier verschillende inrichtingen van het gebied uit te werken: voor energieopbrengst, natuur, landschap en een gezonde leefomgeving. Gevolgen van keuzes komen zo goed in beeld. De gemeente Utrecht vroeg de Commissie om advies over de benodigde inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
18-11-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-02-2022 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeente Utrecht wil in de polders Rijnenburg en Reijerscop een tijdelijk energielandschap aanleggen met windturbines en zonnevelden. Consortium Rijne Energie zal de plannen uitwerken en het landschap ontwikkelen. Het energielandschap is een ‘pauzelandschap’, dat in afwachting van woningbouw wordt gebruikt om tijdelijk energie op te wekken. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning, worden de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Een aanbeveling van de Commissie is om verschillende inrichtingen van het gebied uit te werken waarbij steeds een andere ontwerpkeuze centraal staat: energieopbrengst, natuur, landschap en een gezonde leefomgeving. Dit laat de verschillen in milieueffecten zien en ondersteunt de keuze voor het definitieve ontwerp voor het gebied.

Voor de definitieve inrichting van het gebied zijn in het verleden al veel plannen gemaakt en sommige zijn nog steeds actueel, zoals het plan voor woningbouw en het roeiwater. Belangrijk om daar nu al rekening mee te houden, zegt de Commissie. Beschrijf in het milieueffectrapport hoe het gebied zich in de toekomst kan ontwikkelen en hoe de gemeente daar nu al rekening mee houdt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Martin Poot
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: drs. Tjeerd Gorter

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Consortium Rijne Energie

Bevoegd gezag
Gemeente Utrecht

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 05 dec 2022