3585. Omgevingsvisie Utrecht Science Park

De gemeente, de Universiteit Utrecht, het Universitair Medisch Centrum Utrecht en andere gebiedspartners stellen samen een omgevingsvisie op voor Utrecht Science Park. In de visie staan ambities voor de bereikbaarheid, biodiversiteit, duurzaamheid en leefbaarheid van het gebied. Voordat de gemeenteraad besluit over de omgevingsvisie, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
07-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport over de doorontwikkeling van Utrecht Science Park biedt een goede basis voor een besluit over de omgevingsvisie. Dat zegt de Commissie in haar advies over dit rapport. Ze adviseert wel het rapport op onderdelen te verbeteren. Van oudsher ligt het universiteitsterrein in een groene omgeving. Daar liggen kansen. We adviseren daarom om bij de uitwerking van de vervolgplannen maatregelen te nemen om hoogbouw en verdichting in het landschap zorgvuldig in te passen. Het rapport bevat de meeste informatie die nodig is om een besluit te nemen over de visie. Wel adviseert de Commissie om de effecten van hoogbouw op de omgeving en de toekomstige parkeersituatie beter te beschrijven. De Commissie adviseert om het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Ruwan Aluvihare, BA. MDip LA
dr. Jurgen van der Heijden
ing. Ben Peters
dr. Fred Woudenberg
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: ir. Kees Slingerland
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Utrecht


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 14 sep 2021