3572. Oprichting varkenshouderij Wusterweg 5 te Castenray

Initiatiefnemer wil een varkenshouderij oprichten nabij Castenray. Voordat de gemeente Venray een besluit neemt over de omgevingsvergunning, zijn de gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd een advies te geven over dit rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. ir. H.G. van der Aa
dhr. ir. S. Bokma
mw. drs. R. Nijdam

Voorzitter: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: mw. drs. A. Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
TOP Venray B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 31 mei 2021