3572. Oprichting varkenshouderij Wusterweg 5 te Castenray

Top Venray B.V. wil een nieuw varkensbedrijf aan de Wusterweg in Castenray bouwen met plek voor ruim 7.000 varkens. Het bedrijf wil actuele ontwikkelingen op het gebied van welzijn en milieu gebruiken. Voordat de gemeente een vergunning voor het bedrijf verleend, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
06-05-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-09-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Als er in het Wüsterveld een nieuw bedrijf komt, dan moet op een andere plek in Venray een bedrijf stoppen. Op deze manier wil de gemeente, bijvoorbeeld omdat er zo minder geurhinder is, de leefomgeving verbeteren. In dit geval stopt een veehouderij aan de Blankenberg 8 in Leunen. Over de huidige overlast in Leunen en omgeving, en of de situatie straks beter is, geeft het milieueffectrapport geen informatie. Ook de vraag of minder hinder in Leunen opweegt tegen meer hinder in Castenray wordt niet beantwoord in het rapport. De nieuwe varkenshouderij en een bestaande veehouderij aan de Roffert bij Castenray hebben samen één natuurvergunning voor stikstof. Of de activiteiten van de twee bedrijven samen mogelijk zijn binnen deze vergunning is niet uitgelegd. Het is daarom belangrijk om te weten hoe het zit met de stikstofuitstoot bij de Roffert, zegt de Commissie. De gemeente Venray volgt het advies van de Commissie om het rapport aan te vullen voordat zij een besluit te neemt over de nieuwe varkenshouderij in Castenray.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Eric van der Aa
ir. Sjoerd Bokma
drs. Renske Nijdam

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Aletta Lüchtenborg

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Top Venray B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Venray

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding installatie voor fokken, mesten of houden van >85000 mesthoenders of >60000 hennen of >3000 mestvarkens of 900 zeugen

Bijgewerkt op: 14 sep 2021