3550. Windpark ZEBRA, gemeente Reimerswaal en Woensdrecht

Eneco, Lindewind en Zeeuwind willen een windpark realiseren op de grens van Zeeland en Noord-Brabant, in de gemeenten Reimerswaal en Woensdrecht. Het plan van voor Windpark ZE-BRA omvat de bouw en exploitatie van 19 windturbines met een maximale tiphoogte van 200 meter. De verwijdering van bestaande windparken en Annamariapolder en Bah en een windturbine in Woensdrecht zijn ook onderdeel van het plan. Voordat de gemeenten besluiten over die project worden de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenten hebben de Commissie gevraagd om, voorafgaand aan de ter visie legging, te adviseren over de juistheid en volledigheid van het rapport. 

Procedure en adviezen

Toetsing
05-03-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. ing. C.P. Slijpen
dhr. ing. R.L. Vogel

Voorzitter van de werkgroep: dhr. E. van der Burg
Werkgroepsecretaris: mw. M.S. Schuerhoff

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatieve Windenergie Vereniging Zeeuwind U.A.

Bevoegd gezag
Gemeente Reimerswaal
Gemeente Woensdrecht

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant; Nederland, provincie Zeeland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 13 apr 2021