3548. Den Haag Zuidwest

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-02-2021 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het MER.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. dr. R. During
dhr. drs. B. Schepers
dhr. dr. F. Woudenberg

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: mw. drs. W. Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Den Haag

Overige gegevens

Bijgewerkt op: 22 jul 2021