3537. Luchthavenbesluit Rotterdam The Hague Airport

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-01-2023 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-01-2023 Aankondiging start procedure
26-01-2023 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport. 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Gijs-Jan van Blokland
prof. dr. ir. Jacco Hoekstra
ir. Ferry Koopmans
dr. Wouter Lefebvre
ing. Rob Vogel

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: Marianne Schuerhoff, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam The Hague Airport

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 29 mrt 2023