3527. Zoutwinning Haaksbergen Nouryon Salt

Nouryon Salt b.v. zoekt nieuwe locaties voor zoutwinning ten westnoordwesten van Haaksbergen rondom de kern Sint Isidorushoeve. Deze nieuwe winningen zijn in een  bestaande winningsvergunning (concessie) en verder zijn onder andere nodig een (vernieuwd) winningsplan en een Omgevingsvergunning. Voor de besluitvorming over deze vergunning wordt een MER opgesteld. Het MER zal mogelijk ook ten grondslag liggen aan de eventuele aanpassingen aan het bestemmingsplan ter plaatse. Het ministerie van Economische Zaken heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-11-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
25-03-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
Op de locatie Haaksbergen lijkt in een notitie, die als voorzet voor het milieueffectrapport is opgesteld, al een gegeven te zijn voor de zoutwinning. Onderbouw deze keuze goed in het milieueffectrapport, zegt de Commissie. Kijk daarbij met name naar de effecten op de leefomgeving zoals naar bodemdaling. Breng zo de voor- en nadelen van verschillende locaties in beeld en neem daarbij ook andere overwegingen mee, zoals kosten en winbaarheid van het zout.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Jacobus (Koos) Groen
dr. Robert Hack

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: Wouter Berendsen, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nouryon Salt B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling

Bijgewerkt op: 16 nov 2022