3510. Stadshavens gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil langs het Eemskanaal het gebied Stadshavens herontwikkelen. Dit grote industrie- en bedrijventerrein zal geleidelijk transformeren naar een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, werken en diverse voorzieningen. Door de gefaseerde invulling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens duurzaam, bereikbaar, gezond en groen wordt. Voordat een besluit over het plan wordt genomen, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
22-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau van de gemeente voor Stadshavens geeft helder inzicht in het plan en is goed doordacht, vindt de Commissie. Het biedt een gedegen basis voor het milieueffectrapport.
 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport te gebruiken om de ambities voor Stadshavens concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Werk bijvoorbeeld verschillende ambitieniveaus uit voor mobiliteit en kijk naar de haalbaarheid daarvan. Bepaal vervolgens de milieugevolgen voor bijvoorbeeld natuur, geluid en luchtkwaliteit. Ook adviseert de Commissie om de komende jaren een monitoringssysteem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Lidwien Besselink
ing. Gerard Krone
ir. Henk Otte
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
College van burgemeester en wethouders van de gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
C16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen, inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2 of 16.4) >25 ha terreinopp
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 22 apr 2021