3510. Stadshavens gemeente Groningen

De gemeente Groningen wil het gebied Stadshavens, liggend langs het Eemskanaal, herontwikkelen. Het doel is een gemengd stedelijk gebied met ruimte voor wonen, werken en voorzieningen, waaronder een nieuw park bij de Deense Haven. Door de gefaseerde ontwikkeling is nu nog niet bekend hoe het gebied er uiteindelijk uit gaat zien. Wel wil de gemeente dat Stadshavens modern, duurzaam, gezond en groen wordt. Voordat een besluit over het plan wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
17-09-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
22-04-2021 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
02-02-2023 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
26-04-2023 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft goed welke milieueffecten optreden bij de transformatie. De effecten zijn vooral neutraal of positief. Zo verbeteren de bodemkwaliteit en de bereikbaarheid voor fietsers en voetgangers. De herontwikkeling biedt kansen om de biodiversiteit en kwaliteit van de openbare ruimte te verhogen, en om het gebied aan te passen aan klimaatverandering. Het rapport geeft aan dat die kansen nog verder worden uitgewerkt. Het milieueffectrapport bevat voldoende informatie om een besluit te nemen over het omgevingsplan, zegt de Commissie. Wel doet de Commissie een aantal aanbevelingen. De gemeente heeft hoge ambities, die ruimte vragen. In een duurzame wijk, bijvoorbeeld, worden bewoners gestimuleerd om niet met de auto te reizen. Maar hoe die stimulans eruitziet, dat weet de gemeente nog niet precies. Daar blijft aandacht voor nodig bij de verdere uitwerking van de plannen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De notitie reikwijdte en detailniveau van de gemeente voor Stadshavens geeft helder inzicht in het plan en is goed doordacht, vindt de Commissie. Het biedt een gedegen basis voor het milieueffectrapport. 
De Commissie adviseert om het milieueffectrapport te gebruiken om de ambities voor Stadshavens concreet te maken en de haalbaarheid ervan te onderzoeken. Werk bijvoorbeeld verschillende ambitieniveaus uit voor mobiliteit en kijk naar de haalbaarheid daarvan. Bepaal vervolgens de milieugevolgen voor bijvoorbeeld natuur, geluid en luchtkwaliteit. Ook adviseert de Commissie om de komende jaren een monitoringssysteem te gebruiken om de ontwikkelingen in het gebied in de gaten te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Lidwien Besselink
ing. Gerard Krone
ir. Henk Otte
drs. Nathalie Vossen
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Groningen

Bevoegd gezag
Gemeente Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C15.1 2018: infriltratie van water in de bodem of onttrekking grondwater alsmede wijziging of uitbreiding van bestaande infriltraties en onttrekkingen >=10 milj m3 pj
D11.2 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een stedelijk ontwikkelingsproject met inbegrip van de bouw van winkelcentra of parkeerterreinen ingeval opp. >=100 ha, een aaneengesloten gebied met >=2000 of meer woningen, of een bedrijfsvloeroppervlak van >= 200.000m2

Bijgewerkt op: 26 apr 2023