3501. Uitbreiding bedrijventerrein Zevenhont te Genemuiden

De gemeente Zwartewaterland wil het bedrijventerrein Zevenhont in Genemuiden met 32 hectare uitbreiden om te voldoen aan de vraag naar nieuwe bedrijfslocaties en de clustering mogelijk te maken van de tapijtindustrie die al op het terrein aanwezig is. Voor die uitbreiding moeten bestemmingsplannen worden aangepast. Voordat de gemeenteraad hierover besluit, wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-08-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
09-11-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gevolgen voor de leefomgeving en het landschap bij uitbreiding van Zevenhont zijn nog niet vergeleken met de gevolgen van uitbreiden op andere locaties in de regio. Mogelijk blijven hierdoor locaties buiten beeld die vanuit milieuoogpunt gunstiger zijn. Het rapport moet onderbouwen waarom uitbreiding niet ook op andere beschikbare terreinen mogelijk is. Dat is belangrijk omdat Zevenhont in het waardevolle Nationaal Landschap IJsseldelta ligt, met kwetsbare natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. T.B.J. Bremer
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ir. R.L.M. Westerhof
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. dr. J.F.M.M. Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
Gemeente Zwartewaterland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha

Bijgewerkt op: 23 nov 2020