3485. Advanced Methanol Amsterdam B.V.

Advanced Methanol Amsterdam B.V. wil in het Amsterdams westelijk havengebied een fabriek realiseren voor de productie van methanol uit pellets door middel van vergassingstechnologie. De fabriek zal jaarlijks circa 85.000 ton methanol produceren wat voornamelijk zal worden ingezet voor bijmening in brandstof. Voordat de provincie Noord-Holland besluit over het project worden de milieugevolgen eerst onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
15-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-09-2020 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-06-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport.

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf duidelijk het productieproces in het milieueffectrapport en ook met welke efficiëntie de pellets worden omgezet in methanol, adviseert de Commissie. Dit is nodig om goed inzicht te krijgen in de uitstoot van verontreinigde stoffen en de vrijkomende afvalstoffen.
Ook adviseert de Commissie te onderzoeken welke maatregelen nodig zijn om stikstofneerslag op omringende beschermde natuurgebieden te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Geert Bergsma
ir. Arjen Brinkmann
ing. Cor Coenrady
Irma Dekker, MSc

Voorzitter: Tanya van Gool
Werkgroepsecretaris: Tom Ludwig, MA

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
G.I. Dynamics

Bevoegd gezag
Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
Provincie Noord-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C18.4 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van installatie voor verbranding of chemische behandeling van >100 ton per dag niet-gevaarlijke afvalstoffen
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 25 aug 2022