3482. Omgevingsvisie Rotterdam

De gemeente Rotterdam stelt een Omgevingsvisie op voor de ontwikkeling van Rotterdam - inclusief het havengebied - op de middellange en lange termijn. Voor de besluitvorming hierover wordt een omgevingseffectrapportage opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-06-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. drs. J.F.L.M.M. Dagevos
dhr. dr. R. During
dhr. prof.dr.ir. R.E.C.M. van der Heijden
dhr. ir. R.P. Moens
dhr. ir. F.J. Rooijers

Voorzitter van de werkgroep: mw. M.A.J. van der Tas
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Rotterdam

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 16 jul 2020