3465. FDCA-fabriek Avantium te Delfzijl

Avantium wil op bedrijventerrein Oosterhorn in de gemeente Delfzijl een demonstratiefabriek realiseren waar furaandicarbonzuur (FDCA) wordt geproduceerd. FDCA is een belangrijke grondstof voor een nieuwe duurzamere plasticsoort polyetheenfuranoaat (PEF). Voordat de provincie Groningen hierover besluit worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport (MER). De provincie heeft de Commissie gevraagd te adviseren over de inhoud van het op te stellen MER.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-04-2020 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
04-05-2020 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen

Opmerkingen bij de advisering

Reikwijdte en detailniveau
De Commissie werkt op dit moment aan het advies over de inhoud van het milieueffectrapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. G.C. Bergsma
dhr. ir. A. J. F. Brinkmann
dhr. ir. J.A. Huizer

Voorzitter van de werkgroep: mw. ir. A.M. Burger
Werkgroepsecretaris: dhr. T.W. Ludwig

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Avantium Renewable Polymers

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C21.6 2018: oprichting van geïntegreerde chemische installatie, dwz installatie voor fabricage op industriële schaal van stoffen door chemische omzetting, waarin verscheidene eenheden naast elkaar bestaan en functioneel met elkaar verbonden zijn, bestemd voor de fabricage van: organische basischemicaliën, anorganische basischemicaliën, fosfaat-, stikstof- of kaliumhoudende meststoffen (enkelvoudige of samengestelde meststoffen), basisproducten voor gewasbescherming en van biociden, farmaceutische basisproducten met een chemisch of biologisch procédé, of explosieven.

Bijgewerkt op: 25 jun 2020