3406. Oostelijke Rondweg Barneveld

De gemeente Barneveld zal in de komende jaren groeien. Er worden nieuwe woonwijken aangelegd en de werkgelegenheid groeit door uitbreiding van regionale bedrijventerreinen. Dit zal leiden tot meer verkeer. Om de kern van Barneveld bereikbaar en veilig te houden, wil de gemeente de Oostelijke Rondweg doortrekken. Voordat de gemeenteraad een besluit over de aanleg van de weg neemt, worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie gevraagd een oordeel te geven over de afweging van alternatieven die in het milieueffectrapport onderzocht zullen worden.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
31-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport verschillende alternatieven te onderzoeken voor de Oostelijke Rondweg. Het kan gaan om een alternatief met aanpassingen aan de bestaande wegen, door bijvoorbeeld wegverbreding, aanpassing van de maximale snelheid of omleiding van verkeer. Het kan ook gaan om een alternatief waarbij naar de – al dan niet gehele – doortrekking van ringweg(delen) wordt gekeken. Als deze alternatieven de problemen niet oplossen, dan moet het milieueffectrapport duidelijk maken waarom een grotere ingreep nodig is.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mw. ir. Y.C. Feddes
dhr. drs. R.J. van Kerkhoff
dhr. ing. R.L. Vogel
dhr. ir. R.L.M. Westerhof

Voorzitter: dhr. ir. H.A.A.M. Webers
Werkgroepsecretaris: dhr. mr. R. Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 07 okt 2021