3406. Oostelijke Rondweg Barneveld

Barneveld groeit de komende jaren. Nieuwe woonwijken en uitbreiding van bedrijventerreinen zullen tot meer verkeer leiden. De gemeente wil de kern van Barneveld bereikbaar en veilig houden. Ze heeft daarvoor twee opties in beeld: de bestaande wegen verbeteren of de oostelijke rondweg doortrekken. Voordat de gemeenteraad daartussen kiest, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Na de keuze werkt de gemeente één optie verder uit.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
07-05-2019 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
31-07-2019 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
08-06-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-12-2021 Voorlopig advies uitgebracht
15-03-2022 Advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De gemeente heeft aangegeven een aangevuld rapport toch niet opnieuw aan de Commissie ter beoordeling voor te leggen. Om deze reden heeft de Commissie haar voorlopige tussentijdse advies omgezet naar een definitief tussentijds advies. Inhoudelijk zijn beide adviezen gelijk.

Voorlopig toetsingsadvies
Het milieueffectrapport beschrijft goed waarom verbetering van de infrastructuur nodig is en het laat zien dat beide opties de verkeersknelpunten kunnen oplossen. Met het aanpassen van bestaande wegen blijven de milieugevolgen vrijwel gelijk. Een oostelijke rondweg heeft negatieve gevolgen voor de natuur en de ruimtelijke kwaliteit in het buitengebied, maar levert voor minder mensen geluidhinder op.
Volgens de Commissie is wel nog extra inzicht nodig in maatregelen om de leefbaarheid in de kern van Barneveld te verbeteren en om de stikstofeffecten voor beschermde natuurgebieden te beperken. Verder is het advies van de Commissie om nu niet te kiezen tussen de rondweg of verbeteringen van de bestaande wegen, maar om eerst nog een combinatie te onderzoeken. Los op korte termijn de grootste knelpunten op, zegt de Commissie, en bekijk daarna hoe de aanleg van nieuwe wegen in het buitengebied samen kan gaan met de woningbouwplannen waaraan de gemeente nu al werkt.
De gemeente neemt het advies van de Commissie over, vult het rapport op korte termijn aan en laat het daarna opnieuw beoordelen.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het milieueffectrapport verschillende alternatieven te onderzoeken voor de Oostelijke Rondweg. Het kan gaan om een alternatief met aanpassingen aan de bestaande wegen, door bijvoorbeeld wegverbreding, aanpassing van de maximale snelheid of omleiding van verkeer. Het kan ook gaan om een alternatief waarbij naar de – al dan niet gehele – doortrekking van ringweg(delen) wordt gekeken. Als deze alternatieven de problemen niet oplossen, dan moet het milieueffectrapport duidelijk maken waarom een grotere ingreep nodig is.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Yttje Feddes
drs. Roeland van Kerkhoff
ing. Rob Vogel
ir. Ruud Westerhof

Voorzitter: ir. Harry Webers
Werkgroepsecretaris: mr. Roel Sillevis Smitt

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Barneveld

Bevoegd gezag
Gemeente Barneveld

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.3 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
C01.2 2018: aanleg auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 15 mrt 2022