3402. Bedrijventerrein Heesch-West (gemeenten Oss, Den Bosch en Bernheze)

Het milieueffectrapport voor het bedrijventerrein Heesch-West geeft nog geen compleet beeld van mogelijke indelingen van het terrein. Ook de locatie en opstelling van windturbines moeten beter onderbouwd worden. Dat zegt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) in haar advies. De gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Oss hebben de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te beoordelen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-04-2019 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
11-06-2019 Ter inzage legging MER
10-10-2019 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-02-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De drie gemeenten willen bedrijventerrein Heesch-West realiseren met ruimte voor grootschalige logistiek, andere bedrijven en duurzame energie (windturbines en zonnepanelen). Voordat de gemeenteraden besluiten over het bedrijventerrein en de windturbines zijn de effecten onderzocht in een milieueffectrapport.
 
Het rapport geeft veel informatie over de milieueffecten van het plan en mogelijke maatregelen om negatieve effecten te beperken. Zo is grondig onderzoek gedaan naar maatregelen om verkeersoverlast te voorkomen. Het rapport maakt echter nog onvoldoende duidelijk of er alternatieve indelingen van het bedrijventerrein mogelijk zijn met minder milieueffecten, bijvoorbeeld minder geluid of met minder invloed op het landschap, vindt de Commissie. Beschrijf ook meetbare doelen voor duurzaamheid is het advies. Zo kan bij de invulling van het terrein gevolgd worden of die doelen ook worden gehaald.
 
De Commissie adviseert het milieueffectrapport aan te passen en daarna pas een besluit te nemen over het bedrijventerrein. De gemeenten hebben aangegeven dit advies over te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Werkgroeplid
dhr. ir. P. van der Boom
dhr. dr. F.H. Everts
dhr. ing. J.M. van der Grift
dhr. ir. R.L.M. Westerhof
dhr. drs. G. de Zoeten

Voorzitter van de werkgroep: mw. drs. J.G.M. van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dhr. drs. P.J. Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Den Bosch
Gemeente Bernheze
Gemeente Oss

Bevoegd gezag
Gemeente Oss
Gemeenteraad Den Bosch
Gemeente Bernheze
Gemeenschappelijke Regeling Heesch West

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D11.3 2018: aanleg, wijziging of uitbreiding van een industrieterrein als opp. >= 75 ha
D16.1 2018: ontginning of wijziging of uitbreiding van ontginning van steengroeven of dagbouwmijnen inclusief winning oppervlaktedelfstoffen uit landbodem (anders dan 16.2) >=12,5 ha terreinopp.
D22.2 2018: oprichting, wijziging of uitbreiding van een windturbinepark indien gezamenlijk vermogen van >= 15 megawatt (elektrisch), of 10 windturbines of meer

Bijgewerkt op: 17 dec 2020