3254. Bedrijventerrein Westrand Aalten

De gemeente Aalten wil een nieuw bedrijventerrein van 5 hectare realiseren, aansluitend op het bestaande bedrijventerrein Het Broek. De firma Aalbers, die zich bezig houdt met het inzamelen, sorteren en verkleinen van afval, verhuist van Het Broek naar het nieuwe bedrijventerrein. Voordat de gemeente Aalten besluit over het bestemmingsplan voor het nieuwe bedrijventerrein, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Aalten heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
18-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-10-2017 Kennisgeving MER
05-10-2017 Ter inzage legging MER
19-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport voldoende milieu-informatie bevat. Zij constateert dat de (beperkte) effecten mogelijk zijn overschat omdat er in het milieueffectrapport geen rekening  gehouden is met  de afname van hinder vanuit Het Broek. De Commissie adviseert de gemeente Aalten om in de toelichting bij het bestemmingsplan de gewijzigde routering van het vrachtverkeer en de effecten daarvan toe te lichten. Ook adviseert zij toe te lichten op welke manier het nieuwe bedrijventerrein gaat bijdragen aan het realiseren van de duurzaamheidsambities van de gemeente Aalten.  

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: Anke Springer-Rouwette

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H.J. Aalbers en zn. BV

Bevoegd gezag
Gemeente Aalten

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D11.3 2011: industrieterrein
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 10 jul 2018