3250. Omgevingsvisie Hillegom

De gemeente Hillegom stelt een Omgevingsvisie op met beleid voor de ontwikkeling van de gemeente tot 2030, zoals woningbouw, duurzame energie, veranderingen in de bollenteelt en andere bedrijvigheid. Voordat de gemeenteraad van Hillegom besluit over de omgevingsvisie zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-09-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
05-12-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport toont globaal de kansen en risico’s van de omgevingsvisie voor de leefomgeving. De leefomgeving kan verbeteren en de economie kan groeien. Maar er zijn ook risico’s voor landschap, natuur en gezondheid. De Commissie vindt het rapport nog niet compleet. Het is belangrijk dat het rapport duidelijk maakt welke ambities en ontwikkelingen elkaar versterken, welke botsen en welke gevolgen dit voor het milieu heeft. Kan Hillegom in 2030 “energieneutraal” zijn, zonder dat dit ten koste gaat van natuur en landschap? Kan het stimuleren van de economie en verbeteren van de verkeerssituatie samengaan met het verbeteren van de gezondheid? Voor het beantwoorden van deze en andere vragen is een betere analyse nodig van de “kwaliteiten” van de gemeente (bijvoorbeeld de cultuurhistorie, het landschap en de toeristische functie) en op te lossen knelpunten. Daarmee kunnen ook de milieueffecten beter worden beoordeeld en onderbouwd. De Commissie adviseert de ontbrekende informatie eerst aan te vullen en daarna pas een besluit te nemen over de omgevingsvisie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Roeland During
dr. Henk Everts
dr. Fred Woudenberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hillegom

Bevoegd gezag
Gemeente Hillegom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D09 2011: landinrichting
D11.2 2011: stedelijk project
D11.3 2011: industrieterrein
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 08 dec 2017