3248. Windpark Nieuwleusen Synergie, gemeente Dalfsen

De Coöperatie Nieuwleusen Synergie wil in samenwerking met Westenwind B.V. twee of drie windturbines realiseren aansluitend op de bestaande windparken Nieuwleusen-West / Tolhuislanden. Voor het hiervoor vast te stellen bestemmingsplan en de omgevingsvergunningen zijn de milieueffecten onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Dalfsen heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-01-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het rapport zijn de milieueffecten van drie verschillende inrichtingsalternatieven onderzocht. Voor alle alternatieven geldt dat voldaan kan worden aan de normen voor geluid en slagschaduw, zij het met maatregelen voor slagschaduw (stilstandvoorziening). Uit het rapport blijkt dat om aan de wensen van de omgeving tegemoet te komen en om negatieve effecten op vleermuizen te beperken gekozen is voor twee in plaats van drie turbines, die zodanig geplaatst worden dat hinder voor de omgeving zo veel mogelijk beperkt. Met een stilstandvoorziening worden negatieve effecten op vleermuizen verder verminderd. De Commissie vindt dat er met het rapport goede milieu-informatie beschikbaar is gekomen voor afwegingen over Windpark Nieuwleusen Synergie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Coƶperatie Nieuwleusen Synergie Beheer U.A.
Westenwind 1 B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Dalfsen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.2 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 23 jan 2018