3190. Pluimveehouderij Schaiksedijk 12 te Riethoven, gemeente Bergeijk

  De heer Rijkers wil zijn vleeskuikenhouderij verplaatsen naar Schaiksedijk 12 te Riethoven, gemeente Bergeijk. Er zullen in het nieuwe bedrijf 85.000 vleeskuikens worden gehouden volgens het BeterLeven-concept, of 138.720 vleeskuikens op traditionele wijze. Tegelijk met de vestiging van het bedrijf vindt natuurontwikkeling plaats nabij het bedrijf. Voor de oprichting van het bedrijf en de natuurontwikkeling is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Bovendien is voor het bedrijf een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad besluit over het bestemmingsplan en burgemeester en wethouders besluiten over de omgevingsvergunning worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente heeft de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over het rapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-11-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-02-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie is van mening dat het rapport een voldoende duidelijk en compleet beeld van de milieueffecten geeft. De effecten van bijvoorbeeld de ammoniakuitstoot uit de stallen, gezondheidsaspecten en de geurbelasting van de omgeving zijn goed in beeld gebracht. Het rapport biedt hierdoor een goede milieubasis waarmee de gemeente goed onderbouwde afwegingen kan maken over de omgevingsvergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ing. Hilko Ellen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
C.W.H.M. Rijkers

Bevoegd gezag
Gemeente Bergeijk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 feb 2017