3183. Versterking Waddenzeedijk Texel, sectie 9 Prins Hendrikzanddijk

Het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier wil de Waddenzeedijk op Texel versterken. Eerder zijn de milieugevolgen hiervan beschreven in een milieueffectrapport dat in 2014 door de Commissie is beoordeeld. In dat advies adviseerde de Commissie om de natuureffecten van de Prins Hendrikzanddijk nog verder te onderzoeken. De provincie Noord-Holland besluit binnenkort over het projectplan voor de Prins Hendrikzanddijk. Voorafgaand hieraan zijn de milieueffecten ervan nader onderzocht. De Provincie Noord-Holland heeft de Commissie gevraagd het totale milieueffectrapport opnieuw te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-12-2016 Ter inzage legging MER
15-03-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies:
Het rapport geeft een duidelijk beeld van de versterking van de Prins Hendrikzanddijk en de milieueffecten ervan. De effecten voor binnendijkse gebruiksfuncties (landbouw, wonen) en op het landschap zijn goed in beeld gebracht. Uit het rapport wordt duidelijk dat de versterking een positief effect heeft op de natuur in het plangebied. Voldoende aannemelijk is gemaakt dat geen afbreuk wordt gedaan aan de natuur van de Waddenzee.

De Commissie vindt dat met het rapport er een goede milieubasis ligt voor een afgewogen besluit over de versterking van de Prins Hendrikzanddijk.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Johan van der Gun
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Holland
Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Gemeente Texel
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijksdienst voor ondernemend Nederland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 10 jul 2018