3157. Uitbreiding pluimveehouderij Buijs VOF in Emmer-Compascuum

Buijs VOF wil haar vleeskuikenhouderij in Emmer Compascuum, gemeente Emmen wijzigen en uitbreiden van 40.000 naar 126.000 vleeskuikens. De bestaande stal wordt afgebroken en er worden drie nieuwe stallen gebouwd. Voor deze uitbreiding is een omgevingsvergunning voor milieu, bouwen en voor afwijken van het bestemmingsplan nodig. Voordat burgemeester en wethouders hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-11-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie mist in het rapport informatie over de gevolgen van de wijzigingen voor beschermde flora en fauna ter plaatse. Ook informatie over de gevolgen voor archeologische waarden ontbreekt. Daarnaast vindt zij de informatie over de gevolgen voor de volksgezondheid niet compleet en de informatie over het toe te passen ventilatiesysteem niet duidelijk. De Commissie adviseert de gemeente Emmen daarom het rapport aan te laten passen en daarna pas een besluit te nemen. Hierdoor zijn straks de milieugevolgen van de veehouderij goed beschreven en zijn milieuvriendelijke technieken tijdig in beeld.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landbouwbedrijf Buijs VOF

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 21 nov 2016