313. Hogedrukpolyetheenfabriek 3 van DSM te Geleen

DSM Kunststoffen wil op zijn industriecomplex de productiecapaciteit voor de kunststof lagedichtheidpolyetheen vergroten van 325 kton tot 525 kton/jaar. Daartoe wordt uitgebreid met het productiesysteem 17 waarin een hogedrukbuisproces (Sumitomoproces) wordt toegepast.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
16-11-1990 Datum kennisgeving
16-11-1990 Ter inzage legging van de informatie
11-01-1991 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
17-12-1991 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
03-01-1992 Kennisgeving MER
03-01-1992 Ter inzage legging MER
28-02-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Geen

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Wim Been
ing. Albert Dragt
ing. Ruud Jansen

Voorzitter: ir. Karel Veldhuis
Werkgroepsecretaris: ir. Romke Seijffers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
DSM Kunststoffen BV Geleen

Bevoegd gezag
Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D21.6 tot 1-4-2011: Geïntegreerde chemische installatie: uitbreiden of wijzigen

Bijgewerkt op: 10 jul 2018