3070. Windturbinepark Hogezandse Polder, gemeente Cromstrijen

De gemeente Cromstrijen wil het bestemmingsplan herzien om een windturbinepark met 9 windturbines mogelijk te maken in de Hogezandse Polder bij Numansdorp. Om de milieueffecten van dit windturbinepark in beeld te brengen is een milieueffectrapport gemaakt. De gemeenteraad van Cromstrijen heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
25-08-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-10-2015 Kennisgeving MER
05-10-2015 Ter inzage legging MER
30-10-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is prettig leesbaar en beschrijft helder en overzichtelijk de effecten van het windturbinepark op leefomgeving en natuur. De effecten van het windturbinepark zullen gering zijn vanwege de lage woningdichtheid in het gebied.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
De Wolff-Nederland-Windenergie

Bevoegd gezag
Gemeente Cromstrijen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 02 nov 2015