3057. Bestemmingsplan crematorium Haarlo, gemeente Berkelland

Rondom Rouw B.V. wil op het Landgoed 't Aamschot in de gemeente Berkelland een crematorium met bijbehorende voorzieningen realiseren. Hoewel initatiefnemer en het bevoegd gezag menen dat voor dit plan een passende beoordeling en daarmee een plan-MER niet noodzakelijk zijn, is ervoor gekozen vrijwillig een Passende beoordeling en een plan-MER op te stellen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-06-2015 Kennisgeving MER
10-06-2015 Ter inzage legging MER
21-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen goed beschrijft. Het rapport maakt duidelijk dat het crematorium een zeer beperkte toename van stikstofdepositie op nabijgelegen Nederlandse en Duitse Natura 2000-gebieden tot gevolg heeft.

De stikstofdepositie zal bovendien nog verminderen door drie hectare landbouwgrond om te vormen in natuur, in combinatie met de bedrijfsbeëindiging van een agrarisch bedrijf in Borculo.

Ook laat het rapport zien dat de aantasting van het Natuurnetwerk Nederland zowel binnen als buiten het plangebied ruim voldoende wordt gecompenseerd door de aanleg van bos.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rondom Rouw

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 21 jul 2015