2941. Pluimveehouderij Van Deurzen, gemeente Groesbeek

Van Deurzen Dairy B.V. wil op Dennenkamp 1b te Groesbeek een pluimveehouderij starten met tussen de 160.000 en 300.000 legkippen (exacte aantal nog onbekend). Op de locatie staan al lege stallen. Voor het bedrijf is een nieuwe omgevingsvergunning nodig. De gemeente heeft de Commissie eerst gevraagd het milieurapport te toetsen. De gemeente neemt pas daarna een eventuele aanvraag voor een omgevingsvergunning in procedure. De Commisie heeft eerder over dit project geadviseerd (P1372).

Procedure en adviezen

Toetsing
13-05-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
13-05-2014 Kennisgeving MER
13-05-2014 Ter inzage legging MER
24-07-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
08-09-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-11-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingadvies
Eerder oordeelde de Commissie dat er informatie in het milieueffectrapport ontbrak. Het rapport is daarom aangepast.
De Commissie vindt de leesbaarheid van het aangepaste rapport sterk verbeterd. Het bevat een heldere beschrijving van de voorgeschiedenis. Uit de nieuwe informatie blijkt dat de pluimveehouderij negatieve gevolgen heeft voor omliggende natuurgebieden, zoals De Bruuk en Rijntakken. De oorzaak hiervan is luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Het rapport geeft aan dat deze gevolgen teniet gedaan gaan worden doordat het bedrijf ammoniakrechten aankoopt van omliggende bedrijven, hierdoor neemt netto de uitstoot iets af.
De Commissie vindt dat het rapport nu een volledig beeld geeft van de milieueffecten van de veehouderij.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
ing. Wim Hoeve

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Van Deurzen Dairy B.V.

Bevoegd gezag
Gemeente Berg en Dal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 18 nov 2014