2828. Uitbreiding varkenshouderij De Steeg 4 te Reek, gemeente Landerd

BV Landgoed de Princepeel wil haar varkenshouderij aan De Steeg 4 te Reek slopen en nieuwe stallen oprichten. Hiervoor is bij de gemeente een vergunning aangevraagd. Voor de besluitvorming over de aanvraag van de vergunning wordt de project-m.e.r-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-08-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-08-2013 Kennisgeving MER
15-08-2013 Ter inzage legging MER
17-10-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER de essentiële informatie bevat om een besluit te kunnen nemen over de vergunningverlening waarin het milieubelang volwaardig wordt meegewogen. Uit het MER blijkt dat er ten opzichte van de vigerende vergunning een duidelijke afname van stikstofemissie is. Ook ten opzichte van de feitelijke situatie is sprake van een afname. Ook voor geur zal de belasting voor omgeving afnemen.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
ing. Richard Schokker

Voorzitter: ir. Niek Ketting
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
BV Landgoed de Princepeel

Bevoegd gezag
Gemeente Landerd

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 17 okt 2013